Jak założyć firmę w Polsce?

 1. podpisanie umowy spółki (zwykłej lub u notariusza – sp. partnerska, s. k., s. k.-a., sp. z o.o., s.a.)
 2. wniesienie wkładów do spółki przez wspólników
 3. deklaracja wspólników o objęciu udziałów
 4. uchwała o wyborze członków zarządu spółki
 5. uwierzytelnienie podpisów członków zarządu spółki przez notariusza
 6. złożenie wniosku o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego
 7. ogłoszenie o założeniu spółki w „Monitorze Gospodarczym”
 8. przyznanie numeru NIP w urzędzie skarbowym
 9. przyznanie numeru REGON przez Główny Urząd Statystyczny
 10. rejestracja płatnika VAT w urzędzie skarbowym
 11. rejestracja spółki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Założenie spółki w Polsce zajmuje około miesiąca, półtorej. Koszt założenia szacuje się od 4 tysięcy złotych (nie uwzględniamy kapitału założycielskiego spółki).


Przedsiębiorcy zagraniczni mogą również prowadzić działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziałów lub przedstawicielstw.


Oddziały
Oddziały są niezależne organizacyjnie od głównej siedziby firmy. Działalność gospodarcza, jaką prowadzi oddział, musi pozostawać w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego. Oddział może rozpocząć działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców. Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył oddział, musi prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Przedstawicielstwa
Zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył przedstawicielstwo, jest obowiązany prowadzić dla przedstawicielstwa oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości.

 

Tabela spółek

Typ spółki
Minimalna liczba wspólników
Minimalny kapitał założycielski
Wkład
Odpowiedzialność
Spółka akcyjna
1, ale nie może to być spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
500.000 PLN i 0.01 PLN za akcję
Pieniężny lub niepieniężny
Ograniczona
do udziału
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
1
50.000 PLN
i 50 PLN za udział
Pieniężny lub niepieniężny
Ograniczona
do udziału
Spółka jawna
2
Nie wymagany
Pieniężny, niepieniężny lub praca
Nieograniczona
Spółka partnerska
2 osoby fizyczne wykonujące wolny zawód
Nie wymagany
Pieniężny, niepieniężny lub praca
Ograniczona do zobowiązań zaciągniętych przez partnera
Spółka komandytowa
2:1 komplementariusz i 1 komandytariusz
Nie wymagany
Pieniężny, niepieniężny lub praca
Komandytariusz -  ograniczona do wysokości sumy komandytowej; komplementariusz- nieograniczona
Spółka komandytowo - akcyjna
2:1 komplementariusz i 1 akcjonariusz
50.000 PLN
Pieniężny, niepieniężny lub praca
Akcjonariusz - ograniczona do wysokości sumy komandytowej; komplementariusz- nieograniczona
Spółka cywilna
2
Nie wymagany
Pieniężny, niepieniężny lub praca
Nieograniczona
Firma jednoosobowa
1
Nie wymagany
Pieniężny, niepieniężny lub praca
Nieograniczona
Oddział
1
Nie wymagany
Pieniężny, niepieniężny lub praca
Firma główna
Przedstawicielstwo
1
Nie wymagany; koszt wpisu 6.000 PLN
Pieniężny, niepieniężny lub praca
Firma główna
Copyright © 2007 Progresso. Wszelkie prawa zazstrzeżone
projekt i wykonanie:
www.wwwizja.pl