Progresso

Praca tymczasowa

 

Praca tymczasowa w pierwszym momencie może się kojarzyć z pracą dorywczą, wykonywaną przez krótki czas. Obecnie jednak praca tymczasowa jest formą zatrudnienia regulowaną przez ustawę. Daje ona nowe, niespotykane dotąd możliwości zarówno pracownikom jak i pracodawcom.

Czy warto skorzystać z ciągle jeszcze nowej w naszym kraju formy zatrudnienia, jaką jest praca tymczasowa? Na czym polega zatrudnianie pracowników tymczasowych i dlaczego może to być korzystna forma zatrudnienia?

Praca tymczasowa jest stosunkiem pracy pomiędzy trzema podmiotami: pracownikiem, pracodawcą i agencją pracy tymczasowej. Praca w tym systemie polega na tym, że pracownik formalnie zatrudniony jest przez agencję pracy tymczasowej, a swoje obowiązki wykonuje u pracodawcy. Oferty pracy tymczasowej ogłaszane są przez agencje pracy.

Praca tymczasowa daje kolejną szansę na zdobycie zatrudnienia.

Praca tymczasowa to doskonały sposób na samorealizację. Poza oczywistymi walorami finansowymi oferuje ona kandydatom doskonały start do kariery na rynku pracy. Jest również niezastąpionym rozwiązaniem podczas powrotu do pracy po przerwie lub gdy chcemy zdobyć różnorodne doświadczenia w wielu firmach. Nasza firma pomaga znaleźć pracę dostosowaną nie tylko do Twoich potrzeb materialnych, ale także do typu osobowości. Gwarantujemy, że Twoje wynagrodzenie będzie zgodne z obowiązującym prawem oraz zasadami płacowymi obowiązującymi w firmie pracodawcy. Wyznaczone zadania często są długoterminowe, co pozwoli Ci poznać i zrozumieć atmosferę miejsca pracy. Dla wielu pracowników tymczasowych pierwsze zadanie stanowi możliwość uzyskania stałego zatrudnienia.

Kiedy pracodawca najchętniej decyduje się na zatrudnienie w formie pracy tymczasowej:

  • zwiększenie liczby zamówień i okres nasilenia produkcji, którym nie są w stanie sprostać pracownicy etatowi
  • sezonowość produkcji/usług,
  • trudności w oszacowaniu długoterminowego zapotrzebowania na pracowników. Poza okresowym zwiększeniem zapotrzebowania na personel praca tymczasowa jest wykorzystana w przedsiębiorstwie jako:
  • system zastępstw pracowników etatowych w sytuacjach losowych (np. absencja z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego) lub w przypadku trudności w znalezieniu odpowiedniego pracownika etatowego na określone stanowisko,
  • obsadzanie stanowisk o dużej rotacji,
  • element procesu rekrutacji (praca tymczasowa może być w praktyce okresem próbnym dla nowego pracownika)


Zagadnienia prawne związane z praca tymczasową


Zagadnienia pracy tymczasowej regulują dwie ustawy:

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. nr 166, poz. 1608 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Definiują one dokładnie pojęcie pracy tymczasowej, a także określają warunki jej wykonywania.

 

Treść ustawy o pracy tymczasowej >


Praca tymczasowa jest stosunkiem pracy pomiędzy trzema podmiotami:
agencją pracy tymczasowej - zatrudnia ona pracownika i kieruje go do wykonywania pracy na rzecz "Pracodawcy użytkownika" - to na jego rzecz wykonywana jest praca przez pracownika tymczasowego.


Pracownik tymczasowy - zatrudniony jest przez agencję pracy tymczasowej i kierowany do wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

Najważniejsze cechy pracy tymczasowej określone przez Ustawę:

- trójstronność stosunku pracy
- z góry określony czas trwania umowy
- określony rodzaj wykonywanej pracy - pracownik tymczasowy nie może miedzy innymi wykonywac prac niebezpiecznych


Ponadto umowa o pracę musi zawierać określenie wymaganych kwalifikacji oraz miejsce i wymiar godzinowy czasu pracy

Pracownikowi tymczasowemu przysługuje prawo do urlopu.

Copyright © 2007 Progresso. Wszelkie prawa zazstrzeżone
projekt i wykonanie:
www.wwwizja.pl