Progresso

1. Dane osobowe kandydata:


imię/imiona

nazwisko

data urodzenia

miejsce urodzenia

kraj

2. Dane kontaktowe:

adres

ulica i nr domu

kod i miasto

województwo

kraj

telefon komórkowy

telefon domowy

adres e-mail

3. Wykształcenie:

4. Dodatkowe umiejętności i kwalifikacje :

5. Doświadczenie zawodowe :

6. Znajomość języków obcych - (określ poziom):


angielski
niemiecki
włoski
hiszpański
rosyjski
inne (jakie?)

7. Prawo jazdy/ kategoria:

8. Rodzaj preferowanego zatrudnienia :

praca na stałe
praca tymczasowa

9. Preferowana wysokość wynagrodzenia:

10. Dyspozycyjność czasowa kandydata:


w pełnym wymiarze czasowym
tak     nie

w niepełnym wymiarze czasowym (określ godziny):
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela

komentarz, uwagi

11. Preferowany zawód i stanowisko :

12. Załączniki:


Dołącz życiorys

Dołącz zdjęcie

Dołącz List Motywacyjny

13. Oświadczenie prawne:


Zezwalam na przetwarzanie i udostępnianie osobom trzecim moich danych osobowych w celu znalezienia za pośrednictwem Progresso Sp. z o.o., oferty pracy zgodnie z deklaracją wyrażoną w formularzu kandydata oraz prowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
Copyright © 2007 Progresso. Wszelkie prawa zazstrzeżone
projekt i wykonanie:
www.wwwizja.pl